Đăng ký kinh doanh cùng BFP

Mang thịnh vượng cho
gia đình bạn

Anh/chị vui lòng hoàn thiện bảng thông tin dưới đây để BFP Corp hỗ trợ, tư vấn một cách nhanh chóng

Hình thức đăng ký
Chọn loại hình đăng ký kinh doanh (*)
Thông tin khách hàng đăng ký làm đại lý cá nhân:
Họ và tên (*)
Email (*)
Số điện thoại di động (*)
Số chứng minh nhân dân/căn cước công dân (*)
Mã số thuế cá nhân
Địa chỉ nhận hàng:
Tỉnh/Thành phố (*)
Quận/Huyện (*)
Phường/Xã (*)
Số nhà, tên đường (*)
Phần xác nhận thông tin:

Cá nhân đăng ký xác nhận đồng ý cung cấp những thông tin cá nhân ở trên và sẽ tự chịu trách nhiệm về những thông tin đã đăng ký ở mục (II.) và cho phép Công Ty Cổ Phần BFP liên lạc theo số điện thoại, Email và địa chỉ đã đăng ký.

Cá nhân đăng ký xác nhận đã đọc và đồng ý với ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN CHÍNH SÁCH ĐẠI LÝ CÁ NHÂN của Công Ty Cổ Phần BFP.

Bằng việc Công Ty Cổ Phần BFP xác nhận thông tin đăng ký của cá nhân qua email, hành vi này sẽ cấu thành hợp đồng giữa hai bên mà không cần phải in và ký vào văn bản.

Tôi đồng ý với Điều khoản & điều kiện của BFP Corp.

quay lại